Home » Het SNA- en SNF-keurmerk: Wat zijn deze keurmerken en waarom zijn ze belangrijk?

Het SNA- en SNF-keurmerk: Wat zijn deze keurmerken en waarom zijn ze belangrijk?

door de Redactie van MNLK
Werk 1

Misschien heb je ze al eens voorbij zien komen: het SNA-keurmerk en het SNF-keurmerk. Vaak worden deze keurmerken door elkaar gehaald. En dat is jammer, want het zijn belangrijke keurmerken die veel voor je bedrijf kunnen betekenen. Wat zijn deze keurmerken nu precies en waarom zijn ze zo belangrijk?

Wat is een SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk is het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid. Dit is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk. Het keurmerk is bedoeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Ze kunnen namelijk boetes krijgen van de Belastingdienst en Inspectie SZW. De bedrijven dragen immers een inleners- en ketenaansprakelijkheid. Met het keurmerk zorgen bedrijven ervoor dat alles in orde is.

Om in aanmerking te komen voor een SNA-keurmerk onderzoekt de inspecteur of de identificatie van de onderneming klopt, of er inderdaad aangifte en afdracht wordt gedaan van de verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting, of de loonbetaling niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en of de papieren van de arbeiders in orde zijn.

Wanneer aan deze criteria wordt voldaan, kan het bedrijf een SNA-keurmerk aanvragen. Dit kan ook een fiscale vrijwaring opleveren bij de Belastingdienst. Een SNA-keurmerk is niet verplicht.

Wat is een SNF-keurmerk?

Een SNF-keurmerk is een keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen. Dit lijkt misschien op de SNA, maar heeft toch een ander doel. Bij SNF gaat het erom dat er veilige, verantwoorde woningen worden aangeboden aan arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten kunnen dan bijvoorbeeld op het terrein van de werkgever wonen. De werkgever toont aan bij de gemeente, woningcorporaties, opdrachtgevers, werknemers en omwonenden dat de huisvestingslocaties voldoen aan de gestelde normen.

Dat houdt in dat er volop aandacht is voor bezetting, ruimte, daglicht en verwarming, sanitair, hygiëne, voorzieningen, brandveiligheid, onderhoud en beheer. Ieder van deze onderdelen kent specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Met een keurmerk win je het vertrouwen van de verschillende stakeholders. Een SNF-keurmerk is niet verplicht.

Verschil tussen SNA en SNF

Het verschil tussen SNA en SNF zit hem dus vooral in de doelgroep en het uiteindelijke doel. Toch kunnen SNA en SNF in elkaar overlopen, als er bijvoorbeeld wordt gewerkt met arbeidsmigranten via een flexibel contract. Nog een keer voor de duidelijkheid: SNA gaat over arbeid en SNF gaat over wonen.

Deze keurmerken zorgen er vooral voor dat er goodwill ontstaat en dat stakeholders naar tevredenheid kunnen samenwerken. Een keurmerk van beide stichtingen is goed voor het imago van je bedrijf.

Feedback: info@mnlk.nl