Home » Familie gered dankzij de hulp van een iPhone

Familie gered dankzij de hulp van een iPhone

door Ulrich
Familie gered dankzij de hulp van een iPhone

Een familie uit de Verenigde Staten verloor de weg tijdens een trektocht in een natuurlijke omgeving. Dankzij een noodsignaal dat een lid van het gezin via satelliet verstuurde met behulp van een iPhone, werden ze gered.

Op dinsdag verkenden de familieleden het Mount Hood National Forest in de staat Oregon tijdens een wandeling. Nadat het niet lukte om de weg terug te vinden, ontdekten ze dat er ook geen ontvangst was in het bos. Een familielid maakte gebruik van de ‘SOS-noodsignaalfunctie via satelliet’ op zijn of haar iPhone om de hulpinstanties te alarmeren. Deze functionaliteit wordt geactiveerd in situaties waarin de telefoon geen signaal heeft.

Dankzij deze eigenschap kon het gezin de volgende dag gelokaliseerd worden. Dit wordt aangekondigd door het plaatselijke politiebureau via een officiële verklaring. De groep bestond uit vier mensen in de volwassen leeftijdscategorie en twee jonge individuen. Ze vertoonden symptomen van onderkoeling en uitdroging, maar hun leven was nooit in direct gevaar.

iPhone redt familie niet voor de eerste keer

De noodsignaalfunctie heeft herhaaldelijk bijgedragen aan het redden van levens. Afgelopen zomer maakte een familie gebruik van deze optie. Dit was op het eiland Maui in Hawaï om te vluchten voor een bosbrand. In juni van het afgelopen jaar werd op vergelijkbare wijze een dame gered. Zij had haar been had gebroken in het Angeles National Forest in Californië.

De satellietmogelijkheid is toegankelijk voor alle gebruikers van iPhone 14 en 15 in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland en diverse landen binnen Europa. Sinds maart van het vorige jaar is deze mogelijkheid ook in Nederland operationeel. Voor het verzenden van SOS-noodsignalen via satelliet in Nederland is iOS 16.4 of een later versienummer vereist.

Wereldwijde inspanning

Wereldwijd zijn er meerdere initiatieven die worden ondernomen om technologie beter in te zetten voor mens en maatschappij. Zo hebben de EU-leiders de Quantum Overeenkomst bekrachtigd. Hiermee verbinden zij zich tot verdere inspanningen op het gebied van kwantumcomputing. Kwantumcomputing is een technologische benadering waarbij principes uit de kwantummechanica worden gebruikt om complexe problemen op te lossen die buiten het bereik van conventionele computers liggen. 

In de wereld van de kwantum draait alles om de kleinste bouwstenen van materie, zoals atomen en subatomaire deeltjes. Kwantumcomputers hebben het vermogen om cryptografische codes te kraken en zeer ingewikkelde problemen op te lossen die voor traditionele computers onmogelijk zijn. Er wordt gestreefd naar een vorm van superieure intelligentie, en daarom zetten de EU-leiders zich in om voorop te lopen op dit terrein.

Cruciale rol kwantumcomputers 

Kwantumcomputers worden gebruikt om belangrijke ontdekkingen te doen op verschillende terreinen, waaronder beveiliging, defensie, energie en gezondheidszorg. De Europese Unie beschouwt dit als een gunstige gelegenheid voor innovatie in diverse sectoren, het revitaliseren van industrieën, het genereren van werkgelegenheid, en het realiseren van aanzienlijke verbeteringen in productiviteit. 

De interim-technologiehoofd binnen de Europese Commissie, Thomas Skordas, verklaart: “Alleen door voort te bouwen op onze sterke punten, door samen te werken, door ambitieus te zijn, door ons te richten op het hele spectrum van activiteiten – onderzoek, industrie, infrastructuur, talent, externe partnerschappen en nog veel meer – kunnen we Europa omvormen tot de regio die wereldwijd toonaangevend is op het gebied van kwantumexpertise en -innovatie. Quantum zal ons helpen de grenzen van het mogelijke te verleggen.”